Strona z wpisami

Powrót do Strona z wpisami

Zakończenie prac w Imielinie

Końcem czerwca br.  WODPOL Sp. z o.o. zakończyła budowę sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną. Nowoczesna sala gimnastyczna powstała przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie.

Powrót do Strona z wpisami