Strona z wpisami

Powrót do Strona z wpisami

Postęp prac w Zabrzu

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz dostosowaniem do aktualnych
przepisów p.poż Budynku Głównego w Zabrzu-Rokitnica ul. Jordana 19, dla potrzeb Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu.

 

Galeria postępu przebudowy:

 

Powrót do Strona z wpisami