Strona z wpisami

Powrót do Strona z wpisami

Podpisanie umowy z Szpitalem im. Stanisława Leszczyńskiego

Przedmiotem umowy jest „Rozbudowa i przebudowa budynku Radioterapii Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach dla potrzeb Pracowni Brachyterapii i bunkra akceleratora” na zasadzie pod klucz.

Powrót do Strona z wpisami