Strona z wpisami

Powrót do Strona z wpisami

Podpisanie umowy z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Katowicach

Podpisanie umowy z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Katowicach na wykonanie adaptacji pomieszczeń na archiwum Zakładu w SP ZOZ MSW w Katowicach.

Powrót do Strona z wpisami