Strona z wpisami

Powrót do Strona z wpisami

Podpisanie umowy z Gminą Buczkowice

Przedmiotem umowy jest Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w gminie Buczkowice.

Powrót do Strona z wpisami