Strona z wpisami

Powrót do Strona z wpisami

Podpisanie umowy w Katowicach

W sierpniu 2015r. Wodpol Spółka z o.o. podpisała umowę z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej (Ministerstwa Spraw Wewnętrznych) w Katowicach. Nasza firma wykona prace projektowe i roboty budowlane w zakresie stworzenia systemu oddymiania klatek schodowych i drzwi przeciwpożarowych w budynkach szpitala i przychodni w SP ZOZ MSW w Katowicach.

Powrót do Strona z wpisami