Strona z wpisami

Powrót do Strona z wpisami

Podpisanie umowy – Prace badawcze dla uszczelnienia istniejącej sieci

Podpisanie umowy – Prace badawcze dla uszczelnienia istniejącej sieci – Kontrakt nr 10 w ramach Projektu: „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dla sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej będących w eksploatacji przez poszczególne Gminy usługi polegającej na wykonaniu prac badawczych, określających stopień rozszczelnienia sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych.

 

Powrót do Strona z wpisami