Strona z wpisami

Powrót do Strona z wpisami

Oddanie zrealizowanej inwestycji w Cieszynie

Oddanie zrealizowanej inwestycji polegającej na zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy pomieszczeń w pawilonie Diagnostyczno – Zabiegowym oraz pawilonie Łóżkowym Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie.

Powrót do Strona z wpisami