Author - Edyta Kupczak

Zakończenie sezonu 2018/2019 ŻALPN

W niedzielę 03.03.2019r. rozegrana została ostatnia kolejka w ramach  rozgrywek ŻALPN „Liga Halowa 2018/2019” organizowanych przez Stowarzyszenie Żywieckiej Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej. Mimo nam poinformować, że drużyna „WODPOL” odniosła zwycięstwo I Ligi, a tym samym już po raz drugi zdobyła Puchar Przechodni. Gratulujemy również Zespołowi „THE REDS” zdobycia mistrzostwa II Ligi. Dziękujemy zawodnikom za waleczną rywalizację, a kibicom, szczególnie tym najmłodszym za prawdziwie sportowy doping. Wyniki oraz fotorelację z minionych spotkań można obejrzeć w zakładce „O nas – Społeczna odpowiedzialność – ŻALPN”. [...]

Więcej

Dworzec w Wiśle gotowy

W grudniu ubiegłego roku zakończyliśmy realizację zadania pn. „Przebudowa istniejącego budynku dworca kolejowego w Wiśle Centrum z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych”. Inwestycja składała się z dwóch etapów. Pierwszy z nich polegał na przebudowie dworca, a drugi na zagospodarowaniu terenu wokół niego. Zadanie zostało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem dotyczącym tej inwestycji: (więcej…)

Więcej

Inwestycja w Stryszawie

W styczniu br. WODPOL Sp. z o.o. podpisała umowę z Gminą Stryszawa. Przedmiotem umowy jest wykonanie modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Stryszawie.

Więcej

Modernizacja na terenie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego zakończona

Zachęcamy do obejrzenia galerii przedstawiającej wykonaną przez WODPOL Sp. z o.o. modernizację sal wykładowych i auli na terenie Zakładów Teorii Medycyny Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, przy ul. Medyków 18. Przypominamy, że umowa ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym została podpisana 30.01.2018r., natomiast prace dobiegły końca we wrześniu br. [...]

Więcej

Otwarcie hali sportowej w Stryszawie

15.10. 2018r. w Stryszawie dokonano uroczystego oddania do użytku nowej wielofunkcyjnej hali sportowej, która zastąpiła starą salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej nr 2. Nasza Spółka wybudowała halę sportową, w której znalazło się boisko ze sztuczną nawierzchnią, scena oraz trybuny na 240 osób. Ponadto wybudowaliśmy zaplecze socjalne. Inwestycja została zrealizowana ze środków budżetowych gminy oraz z dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2016. Informacje prasowe: https://www.powiatsuski24.pl/wydarzenia/stryszawa/stryszawa-hala-sportowa-juz-otwarta/xel [...]

Więcej

Ścieżka gotowa

Ponad sześciokilometrowa trasa, a po drodze miejsca odpoczynku, tablice edukacyjne i przede wszystkim piękne krajobrazy. Dobiegła końca trwająca od czerwca bieżącego roku budowa ścieżki dydaktycznej edukacyjnej w zakresie walorów przyrodniczych obszaru realizowanego w ramach projektu pn.: „Zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawy na odcinku od mostu kolejowego do mostu trzebińskiego wraz z terenami przyległymi wzdłuż Soły i Jeziora Żywieckiego”. Na trasie przebiegu ścieżki zostały urządzone ogólnodostępne miejsca odpoczynku dla pieszych i rowerzystów, umożliwiające zapoznanie się z informacjami edukacyjnymi o lokalnych walorach przyrodniczych oraz zachęcających do obcowania z naturą. Miejsca te zostały wyposażone w elementy małej architektury – ławki, kosze na śmieci oraz stojaki na rowery. Na zagospodarowanym terenie umieszczono również tablice informacyjne i edukacyjne. Ścieżka stanowi doskonałą atrakcję dla mieszkańców i turystów, a zastosowane rozwiązania projektowe zapewniają swobodny dostęp do ścieżki dydaktycznej dla osób niepełnosprawnych. [...]

Więcej

Prace w Chybiu

Trwają prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w ramach projektu pn. „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. 10.10.2018r. odbyły się przekopy kontrolne prowadzone dla ww. projektu. Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć. Przypominamy, że umowa, której przedmiotem jest budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Chybie została podpisana przez WODPOL Sp. z o.o. i gminę Chybie 04.09.2018r. W efekcie realizacji, inwestycja wpłynie na poprawę stanu środowiska w gminie Chybie, jak również na wzrost standardu życia mieszkańców poprzez możliwe podłączenie i korzystanie z nowoczesnego systemu oczyszczania ścieków. [...]

Więcej

Trzy nowe umowy na budowę sieci

05.10.2018r. w Związku Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu odbyło się uroczyste podpisanie trzech umów na budowę sieci kanalizacyjnych i wodociągowych. Umowy dotyczą wykonania robót budowlanych w ramach Projektu Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza IIA: Część 1 – Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z przyłączami w gminach: • Milówka – kontrakt 12c, • Ujsoły – kontrakt 14c, • Lipowa – kontrakt 20c. Kontrakty w imieniu Zamawiającego tj. ZMGE w Żywcu podpisali Józef Bednarz – Przewodniczący Zarządu ZMGE oraz Robert Piętka – Zastępca Przewodniczącego Zarządu ZMGE. Wykonawcę reprezentował Adam Marszałek – Prezes Zarządu. Informacje prasowe: https://beskidlive.pl/z-zycia-gmin/milowka/1809-umowa-dotyczaca-kanalizacji-podpisana https://www.radiobielsko.pl/wiadomosci/w-tle-kilkadziesiat-milionow-podpisali-umowy/39202 http://www.lipowa.pl/aktualnosci/2018/wrzesien/kolejne-srodki-pozyskane-dla-naszej-gminy   [...]

Więcej

Uroczyste otwarcie w Imielinie

Za nami uroczyste otwarcie Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie, które odbyło się 28.09.2018r. Trwająca ponad dwa lata budowa hali została zakończona i oddana do użytku. Informacje prasowe: http://www.imielin.pl/pl/205/3487/uroczyste-otwarcie-hali-sportowej-.html#prettyPhoto http://www.sp2.imielin.pl/index.php?link=galeria&galery=1678 [...]

Więcej

Szpital św. Ludwika- zaawansowanie prac

Jedną z prowadzonych obecnie przez naszą firmę inwestycji jest utworzenie Małopolskiego Centrum Pediatrii i Kompleksowego Leczenia Dzieci z FASD poprzez przebudowę obiektu Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie. Zachęcamy do obejrzenia galerii przedstawiającej postęp prac na wrzesień br. Przypominamy, że inwestycja realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, a współfinansowana ze środków Unii Europejskiej oraz dotacji z Budżetu Państwa i Budżetu Województwa Małopolskiego. [...]

Więcej